Det snakkes mye om strøm fordi det er en kostnad som vi må forholde oss til hver eneste dag. Skrur du ikke av lyset på badet eller et annet sted og lar det stå på i flere dager vil det koste deg penger. Det koster deg kanskje ikke så mye penger, men det vil uansett koste deg penger. Strøm er et ganske dyrt produkt så det kan fort koste deg ganske mye om du ikke passer på. Fyrer du med strøm for å holde huset varmt om vinteren kan det bli dyrt om du ikke holder vinduer og dører lukket. Vi ser nå på noen ord som kanskje kan komme frem i praten om billig strøm. Ta deg derfor en titt på dette.

Akonto

Akonto er et system som gjør at du blir belastet for strømbruk som du enda ikke har foretatt. Strømleverandøren antar hvor mye du vil bruke på strøm i perioden og så betaler du dette. Når perioden er ferdig vil leverandøren sjekke hvor mye du brukte og trekke dette i fra det du har betalt. Har du betalt for mye vil de vanligvis kreditere dette mot neste periode. Betalte du for lite vil du bli bedt om å betale inn det lille ekstra som enda ikke er betalt. På denne måten blir det en korreksjon hver måned. Etter det har gått en stund til også leverandøren redusere eller øke selve akontobeløpet slik at spriket mellom det som er betalt og det som er belastet ikke blir for stort.

Avregning

Alle boliger og leiligheter har en egen strømmåler i enheten. Måleren tikker og går og viser alltid korrekt bruk av strømmen. Det er også denne måleren som viser hvor mye du skal betale når tallet blir lagt inn i rett kalkyle. Tidligere hadde ikke leverenadørene mulighet til å lese av nøyaktig forbruk av strømmen og da ble det gjort manuelle avlesninger som la grunnlaget for en avregning i etterkant. Denne avregningen passet på at man fikk et nøyaktig bilde av forbruket. Nå er dette endret fordi målerne er elektroniske, som gjør at de periodevise betalingene er mye mer nøyaktige.

Beregnet beløp

Strømleverandøren vet ikke alltid helt nøyaktig hva ditt strømforbruk er og på grunnlag av denne unøyaktigheten regnes det ut et beregnet beløp basert på ditt tidligere forbruk. Dette gjør at du får et beløp som er tilpasset ditt forbruk, men som blir korrigert når det kommer tilbake fra en mer nøyaktig sjekk. Slike sjekker skjer av og til.

Etterskuddsvis fakturering og forskuddsbetaling
Når du skal betale for noe så kan du enten betale på forskudd, altså at du betaler for noe som du enda ikke har brukt eller så kan du betale etter at du har gjort forbruket. Etterskuddsvis betaling er veldig praktisk fordi du betaler for det du har spist opp eller brukt. Ulempen er at strømleverandøren ender med å gi deg en kortsiktig kreditt.